යුද්ධයෙන් බැට කෑ මවගෙන් උපත ලද බිළිදාට පණ දුන් දෙවිවරු

Amazing-Gossip-Story-lifesaving-caesarean-after-unborn-baby

යුද්ධයෙන් බැට කෑ මවගෙන් උපත ලද බිළිදාට පණ දුන් දෙවිවරු සංවේදී අය නැරඹීමෙන් වළකින්න.  තව කියවන්න...

Published 11 months ago
Hit-Gossip-News-Kandy-Esala-Perahera-elephant
On Friday, August 19th, 2016
0 Comments

පෙරහැර ඉවර වුණාම අලි ඇතුන් කඳුළු සලන්නේ ඇයි?

මහනුවර පෙරහරේ යන අලි ඇතුන් ගැන ශී‍්‍ර දළදා මාලිගාවේ සේවය කරන ප‍්‍රදීප් මියනපලාව තව කියවන්න...

dog-came-to-hospital-to-fullfill-owners-lastwill
On Thursday, August 4th, 2016
0 Comments

ස්වාමියාගේ ‘අවසන් කැමැත්ත‘ ඉටු කරන්න රෝහලට ආ බල්ලා

සිය අවසන් හුස්ම හෙලීමට පෙර ‘අවසන් කැමැත්ත‘ ලෙස තමාගේ සුරතල් බල්ලාව දැකගැනීමට රෝහල තව කියවන්න...