මත්තල විකුණන්න දාලලු ජාත්‍යන්තර ෆෝබස් වෙබ් අඩවිය කියයි

Biz-Story-of-Mattala-Rajapaksa-International-Airport

මත්තල ගුවන් තොටුපළ විකුණා දැමීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවන බව ජාත්‍යන්තර ෆෝබස් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.  තව කියවන්න...

Published 11 months ago
Ceypetco-Biz-Gossip-Story
On Thursday, August 18th, 2016
0 Comments

සිපෙට්කෝ 2014 ලාබය මිලියන 1633යි.. 2015 පාඩුව මිලියන 18384යි..

2014 වසරේ බොර තෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 110 කට මිලදී ගෙන 2014 වසර සඳහා රුපියල් මිලියන 1633 ලාභයක් තව කියවන්න...

Nissan-To-Launch-Datsun-Redi-Go-In-India
On Friday, August 12th, 2016
0 Comments

තවත් නවතම ඉන්දීය මෝටර් රථයක් ලංකාවට

‘ඩට්සුන් රෙඩි ගෝ’ (Datsun Redi-Go) මෝටර් රථය ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළදපොළට ඉදිරිපත් කිරීමට ඉන්දීය තව කියවන්න...