2016 සහ 2017 දී වියහැකි භයානක ඛේදවාචක රැසක් ගැන අනවැකි

Gossip-Story-predictions-that-Baba-Vanga-made

2001සැප්තැම්බර් 11 වන දින ඇමරිකානු ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානයට එල්ල වූ ප‍්‍රහාරයත් 2004 දී ඉන්දියන් සාගරයේ ඇති වූ සුනාමියත්, ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ඨික තව කියවන්න...

Published 11 months ago
Story-About-Two-Girls-Fall-In-Love
On Thursday, August 18th, 2016
0 Comments

පොලිසියේදී දිග හැරුණු අසම්මත පෙම

තරුණියන් දෙදෙනකු අතර හටගත් අසම්මත ප්‍රේමයක් දුරදිග යෑමෙන් පසු වයස අවුරුදු 20ක් වූ තව කියවන්න...