මළගෙදරක යනවා කියා පැමිණ අනුරාධපුරයේ ප්‍රින්සිපල් ටීචර් එක්ක වෑන් එකක් ඇතුලෙ රැයක් පුරා පෙම් සුව විඳිද්දි වෙච්ච වැඩේ

anuradhapura-principal

වෙස්සගිරිය මාර්ගයේ වංගුව අසළ වෑන් රථය නවතාගෙන සිය විදුහලේම ගුරුවරියක සමග පෙම්සුව විඳිමින් සිටි අනුරාධපුර නගරයේ පාසලක විදුහල්පතිවරයෙකු More...

by E-Writer | Published 2 weeks ago
ol-gf
By E-Writer On Wednesday, September 13th, 2017
0 Comments

සාමාන්‍ය පෙළ සිසුවියක් පුස්සැල්ලාවේදී පෙම්වතා විසින් දෑත් පිටුපසට බැඳ දූෂණය කරයි

දැත් පිටුපසට බැඳ සිය බාල වයස්කාර පෙම්වතියට අතවර කළ පෙම්වතෙකු පිළිබඳ පුස්සැල්ලාව More...